Iga laps
 on kingitus

Iga laps on kingitus! Selle aasta esimese kuue kuuga on sündinud juba 560 last rohkem kui mullu. Nii võib aasta lõpuks sündida rohkem kui 1000 last enam. Kingituseks meile kõigile, kingituseks tervele Eestile.

Esimesel poolaastal on sündinud 560 last rohkem
Vajame Eestimaale rohkem lapsi

Laul "Maa tuleb täita lastega" sümboliseerib laulva revolutsiooni aega, mil peredesse sündis keskmiselt rohkem kui kaks last. Hiljem on pered kasvatanud vähem lapsi ning noorte põlvkonnad on enda vanemate omadest väiksemad.

Sündide arvu langemist sõjaaegsele tasemele on mõjutanud ka taasiseseisvumise järel toimunud väljaränne ning pere loomise ja sündide edasilükkamine 20-ndatest 30-ndatesse eluaastatesse.

Kui sündide arv ei kasva, jätkub rahvastiku kahanemine üha kiiremas tempos. Eesti 200. sünnipäeva eel on meid siis veel napilt miljon. Ainult kiire sündide arvu tõus peataks rahvastiku kahanemise.

Eestis sündinud laste arv 1919-2016

Peaaegu pooled Eesti lapsed tulevad kolme ja enama lapsega perest.

Kestmine algab kolmest lapsest

Ehkki kolme ja enama lapsega peresid on kahe lapsega peredest pea poole vähem, on suuremate perede lapsi kokku sama palju kui kahe lapsega peredel. Just seetõttu on rahvastiku kahanemistrendi murdmiseks oluline, et peredesse sünniks vähemalt kolm last.

Julgustamaks peresid kolme last saama, maksab riik alates 2017. aasta juulist lasterikka pere toetust. Riik ja kohalikud omavalitsused toetavad kolme- ja enamalapselisi peresid ka muude teenuste ja soodustustega. Täpsema info leiad www.kolmaslaps.ee.

 
Rõõmust tõuseb tulu!

Lapsed toovad peresse rõõmu, aga lapsed on ka väärtus, mis viib ühiskonda edasi. Majanduseksperdid on välja arvutanud, kui palju tulu toob laste kasvatamine ühiskonnale. Arvutustest selgub, et paljulapseliste perede vanemad panustavad ühiskonda rohkem ning väärivad seetõttu meie kõigi toetust.

Vaata ja arvuta kui suur on Sinu panus.

Klõpsa ja vaata, kuidas sündide kasv määrab rahvaarvu

2016. aastal sündis Eestis 14 053 last. Rahvaarvu kahanemiselt kasvule pööramiseks peaks aastas sündima aastas vähemalt 3000 last rohkem. Kui sündide arv kasvab 1800 võrra, stabiliseerub rahvaarv 1,15 miljoni juures. Sündide arvu väiksem kasv rahvastiku kahanemist ei peata.

Sündimus ei muutu
+500 last
+1500 last
+1800 last
+3000 last
Head eeldused sündide arvu kasvuks

Laulva revolutsiooni ajal, 1987-1990 sündis Eestis väga palju lapsi. Tänaseks on neist kasvanud naised ja mehed, kes on jõudmas aktiivseimasse pereloomise ja laste saamise vanusesse. Kas nad jätkavad oma vanemate eeskuju?

Praeguse arvuka noorte perede põlvkonna otsustel on Eesti tulevikule väga suur mõju. Hilisema madala sündimuse tõttu väheneb noorte naiste arv lähiaastakümnetel oluliselt, mis mõjutab paratamatult ka sündide arvu.

22% väheneb sünnitusealiste naiste arv

Täidame Eestimaa lastega!

Üleskutsega "Iga laps on kingitus" soovime rõhutada, et lapsed on Eestis väga oodatud ja olulised ning laste kasvatamine väärtustatud.

Laulva revolutsiooni aegset ühtehoidmist ja mõistmist, et lapsed on meie tulevik, vajame ka täna. Riik saaks sellele ka omaltpoolt enam kaasa aidata, et lastega pered tunneksid end väärtustatuna ja kindlalt.

Kui peredes juba kasvavatele lastele sünnib rohkem õdesid ja vendi, jääb Eesti kestma. Nii saavad meie lapsed ja lapselapsedki tähistada järgmist suurt juubelit sama väärikalt. Täidame Eestimaa lastega!

Vaata, kui palju lapsi sünnib Sinu kodumaakonnas ühes kuus

1200
10
20
30
40
50
60
23
34
54
23
54
23
76
37
23
* Allikas: Eesti Statistikaameti andmebaas. Jooniste tabelid